Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 29, 2022

Tietosuojamakasiini-podcast tapasi Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n toimitusjohtaja Jari Perkon. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, miltä tietosuojamaailma näyttää etujärjestön silmin. Mikä toimii ja mikä voisi toimia vielä paremmin? Ajankohtaisena yksityiskohtana jaksossa pohditaan sitä, ovatko...