Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2022

Tietosuojamakasiini-podcast tapasi apulaistietosuojavaltuutetut Heljä-Tuulia Pihamaan ja Jari Råmanin. Jaksossa kuulet heidän kertomana muun muassa siitä, miten seuraamuskollegio työskentelee ja millaista uutta tietosuojavastaavien osallistamisen mallia toimisto on alkanut käyttää.

Voit seurata...