Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2021

Tietosuojamakasiini juhlistaa podcastille myönnettyä Vuoden Tietoturvailmiö -tunnustusta sekä käy läpi muutamia keskeisiä tietosuojaraportteja. Käsittelyssä IAPP-EY Annual Privacy Governance Report ja tietosuojavaltuutetun toimiston vuosikertomus vuodelta 2020.

IAPP Report

TSV:n vuosikertomus

Voit seurata...