Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2020

Tietosuojamakasiini palaa arkeen ja käsittelee muun muassa Euroopan tietosuojaneuvoston rekisterinpitäjistä ja käsittelijöistä antamaa ohjeluonnosta sekä tietosuojavaltuutetun sähkölukkoratkaisua. Myös menneestä tietosuojakesästä kerrataan kaikki keskeiset tapahtumat. Jakson lopussa mennään sitten jo tietosuojakulttuurin syvään päätyyn.

Linkkejä keskusteltuihin aiheisiin:

Tietosuojavaltuutetuksi Anu Talus

Guidelines 07/2020

Sähkölukkojärjestelmää koskeva päätös

Voit seurata Tietosuojamakasiinia Twitterissä @TSMakasiini. Voit myös lähettää meille palautetta sähköpostilla tietosuojamakasiini@use.startmail.com