Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2022

Tietosuojamakasiini hyppäsi live-podcastien maailmaan DVV:n VAHTI-ryhmän järjestämällä kansainvälisen tietosuojapäivän etkoilla 27.1.2022. Käsittelyssä tietosuojavaltuutetun toimiston vaikutustenarviointiohje sekä EDPB:n uusi ohje tietoturvaloukkauksista.

Tietosuojamakasiini-podcast palkittiin vuoden 2022...