Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2021

Tietosuojamakasiini pohtii helmikuun jaksossa, milloin oikeutettu etu voi toimia henkilötietojen käsittelyn perusteena. Kuka voi sitä käyttää, millä edellytyksin ja millaisen prosessin myötä? Keskustelemme myös siitä, mitä oikeutettuun etuun liittyvä tasapainotesti tarkoittaa käytännössä. Jaksossa sivutaan myös vuoden 2021 Tietosuojapäivän satoa ja tietoturvaloukkauksia koskevaa soveltamisohjeluonnosta.

Voit seurata Tietosuojamakasiinia Twitterissä @TSMakasiini. Voit myös lähettää meille palautetta sähköpostilla tietosuojamakasiini@use.startmail.com