Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 29, 2019

Tietosuojamakasiinin toinen jakso on äänitetty kauppakeskus Redissä, jossa kuvataan Big Brother -ohjelman uutta tuotantokautta. Jaksossa keskustellaan erityisesti kameravalvonnasta ja Euroopan tietosuojaneuvoston kameravalvontaa koskevasta ohjeluonnoksesta.

Ohje saatavilla seuraavasta osoitteesta https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en

Palautetta saa lähettää osoitteella tietosuojamakasiini@use.startmail.com