Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 29, 2021

Jaksossa käsitellään aiheita, jotka tietosuoja-asiantuntijan kannattaa ottaa työpöydälle, kun lomat on pidetty. Esillä ovat mm. henkilötietojen kansainväliset siirrot, Traficomin evästeohjeluonnos sekä työelämän tietosuojalain uudistaminen.

Voit seurata Tietosuojamakasiinia Twitterissä @TSMakasiini....


Jun 8, 2021

Mitä jokaisen pitäisi tietää komission ehdotuksesta EU:n tekoälyasetukseksi? Mikä ehdotuksessa on tärkeää tekoälyratkaisuita hyödyntävien yritysten näkökulmasta? Tietosuojamakasiini-podcast pääsi keskustelemaan muun muassa näistä aiheista Saidot Oy:n toimitusjohtaja Meeri Haatajan kanssa.

Voit seurata...


Apr 11, 2021

Tietosuojamakasiini-podcast sai vieraaksi Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaaren. Keskustelussa käytiin läpi mm. oikeutetun edun käyttöä julkisella sektorilla ja evästebannereissa. Saimme myös kuulla Korpisaaren mietteitä tietosuojan nykytilasta. Jakson lopussa juttelemme...


Mar 28, 2021

Tietosuojamakasiini-podcast testaa maaliskuun 2021 jaksossa tietosuojavaltuutetun toimiston luonnostelemaa tietosuojan vaikutustenarviointi-exceliä. Perehdymme myös asiaan liittyvään ohjeluonnokseen ja sen uusiin lausumiin vaikutustenarviointeja koskien.

Voit seurata Tietosuojamakasiinia Twitterissä @TSMakasiini....


Feb 26, 2021

Tietosuojamakasiini pohtii helmikuun jaksossa, milloin oikeutettu etu voi toimia henkilötietojen käsittelyn perusteena. Kuka voi sitä käyttää, millä edellytyksin ja millaisen prosessin myötä? Keskustelemme myös siitä, mitä oikeutettuun etuun liittyvä tasapainotesti tarkoittaa käytännössä. Jaksossa...