Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 17, 2020

Tietosuojamakasiini viettää kesäpäivää ja suuntaa sen lomassa ajatuksia myös syksyyn. Jaksossa kerrotaan ideoita ja vinkkejä siihen, mihin tietosuoja-asiantuntija voisi keskittyä kesälomakauden jälkeen. Mukana myös kevyttä kesäkeskustelua muista aiheista!

Voit seurata Tietosuojamakasiinia Twitterissä...


May 31, 2020

Suomessa on toukokuussa 2020 annettu neljä GDPR-sakkopäätöstä. Tässä jaksossa kuulet Tietosuojamakasiinin analyysiä siitä, mitkä seikat vaikuttivat sakon määräämiseen. Käymme myös läpi sitä, mikä on tietosuojavaltuutetun toimistoon kuuluva asiantuntijalautakunta, jonka valtioneuvosto tullee asettamaan...


Apr 26, 2020

Tietosuojalainsäädäntö edellyttää rekisterinpitäjien tekevän vaikutustenarviointeja. Pohdimme kymmenennessä jaksossa, milloin (D)PIA-prosessi ja -työkalu ovat kattavia ja lisäarvoa tuottavia.

Jakson kuunneltuasi mieti, mitä asioita sinun (D)PIA 2.0 sisältää. Voit kommentoida asiaa Twitterissä...


Mar 29, 2020

Tässä jaksossa annetaan start-up-yrittäjille vinkkejä siitä, mitä tietosuojasta kannattaa ainakin tietää ja selvittää. Tiivistämme myös EDPB:n kameravalvontaohjeen ydinkohdat sekä pohdimme, miten moninaisilla tavoilla tietosuoja näkyy jo nyt korona-keskustelussa.

Seuraa Tietosuojamakasiinia Twitterissä...


Feb 24, 2020

Tietosuojamakasiini-podcast jalkautuu kaupungille ja matkaa tapaamaan tietosuojavaltuutettu Reijo Aarniota. Hän kertoo mietteitään mm. omasta työstään sekä tietosuojan tulevaisuudesta. Jaksossa kuulet myös siitä, mitä toiveita valtuutetulla on suomalaiseen tietosuojatekemiseen liittyen.

Seuraa...